09 Kasım 2022 Tarihli ve 32008 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte işçilere yapılacak ödemelerde yeni istisna ve muafiyetler düzenlenmiştir.
Bu düzenlemeyle birlikte 2022/11,12. aylar ile 2023/1,2,3,4,5,6. aylarda geçerli olmak üzere işçilere ödenecek olan elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık aylık toplam 1.000 ( Bin ) TL’lik ödemeler gelir vergisi ve SGK priminden muaf olacaktır.

Mikro Fly, Jump programlarında Personel Yönetimi modülünde Yakacak Yardımını aşağıdaki adımlara göre uygulayabilirsiniz.

1. Personel Yönetimi \ Sistem Parametreleri \ Şirket Parametreleri \ Çalışma Sosyal Yardım Ek Kazanç Tanımları (116112) Nolu menüden aşağıdaki tanımı yapmalısınız.


2-Personel Yönetimi \ Sicil İşlemleri \ Personel Sicil Kartları (111100) menüsünden Personel Ücret Bilgileri sekmesinden Çalışma Kodu seçilecek, Yakacak Yardımı işaretlenecektir.

3- Personel Yönetimi\ Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri \ Personel Puantaj Kartları (112100) menüsünden Puantaj Kartı oluşturulacak. Sosyal Yardımlar Sekmesi Yakacak satırına ilgili değer yazılacak.

4-Puantaj Kartı sol alttan Tahakkuk Raporu dediğinizde görüntüler aşağıdaki gibidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir