09 Kasım 2022 Tarihli ve 32008 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte işçilere yapılacak ödemelerde yeni istisna ve muafiyetler düzenlenmiştir.
Bu düzenlemeyle birlikte 2022/11,12. aylar ile 2023/1,2,3,4,5,6. aylarda geçerli olmak üzere işçilere ödenecek olan elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık aylık toplam 1.000 ( Bin ) TL’lik ödemeler gelir vergisi ve SGK priminden muaf olacaktır.

Logo BordroPlus programı üzerinde Yakacak Yardımını aşağıdaki adımlara göre uygulayabilirsiniz.

1. Ayarlar \ Parametreler \ Çalışma Parametreleri menüsünden Sosyal Yardımlar seçilerek Yakacak Yardımı tanımlanmalıdır.

2. Ayarlar \ Parametreler \ Kurum Çalışma Parametrelerinde Sosyal Yardımları ve ilgili kurum seçimi yapılarak Çalışma Parametrelerinde tanımlanan Yakacak Yardımı eklenecektir. Ekleme yaparken Sgk Ve Gv İstisnası için ilgili alan değerlerini 0 olarak değiştirmelisiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir