İşletmelerin ticari faaliyetlerini kayıt altında tutmak için kullanmış oldukları Logo Yazılım ve Mikro yazılım paket programları üzerinden işlevsellik kazandırarak sistem kurgusunu hayata geçirip tanımlamalar, kayıtlar, raporlama ve analizlere dönüşmesi için danışmanlık yapıyorum.

Genel Muhasebe, Stok Yönetimi, Satış Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Finans Yönetimi, Sabit Kıymet Yönetimi, Üretim Yönetimi, Personel Yönetimi, Dış Ticaret olmak üzere modüler bazda sistem analiz ve iş akış süreçlerinin programa entegrasyonu ile birlikte tüm modüllerin genel muhasebe tek düzen hesap planına entegrasyonu konularında danışmanlık yapıyorum.

E-Devlet süreçleri, E-fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, E-Defter, E-Mutabakat, E-Defter Saklama, ve süreçlerin devreye alınması ile ilgili uygulama danışmanlığı yapıyorum.